Talki - piękno przyrody, mazurski spokój

Ciekawa historia niewielkiej wsi

Talki istniały już w 1534 roku, wymieniono je bowiem wtedy w przywileju lokacyjnym dla Skomacka Małego. 8 maja 1545 roku ówczesny starosta giżycki, Jerzy Krosta, potwierdził przywilej dla Talek. Według tego dokumentu Talki zajmowały obszar 40 włók (1 włóka wynosiła około 16,8 ha), z czego 4 należały do 2 sołtysów, a 36 włók do 35 chłopów. Według ksiąg rachunkowych starostwa giżyckiego z 1625 roku mieszkali tu sami Polacy. Było wtedy 23 gospodarzy, którzy płacili z każdej włóki po 4 grzywny i po 1,5 korca owsa. Po wielkiej zarazie w latach 1709-1710 uprawiało tutaj rolę jedynie 3 chłopów chełmińskich i 7 pańszczyźnianych. Z 36 włók chłopskich aż 25 nie miało gospodarzy. W latach 1747-1782 opuszczone włóki wzięli pod pług nowi osiedleńcy: Ambroży, Durnio, Helman, Kopacz, Książko, Kukiś, Ładny, Narowski, Purwin, Tomeczek i Żelazko. Szkołę założono w 1737 roku.

Zdjecie Zdjecie

Z Talkami był administracyjnie złączony majątek ziemski Rostki. Wymieniono go w aktach po raz pierwszy 19 października 1550 roku razem z innymi dobrami barona Wolfa zu Heydecka. Według ksiąg z roku 1719 do majątku tego należało wówczas 12 włók, zaś do wsi Rostki, zwanej też Wysoka Kępa - 15. W 1830 roku właścicielem tych dóbr był pewien Skiba, w roku 1883 zaś Morsztyn, który zbudował tutaj gorzelnię. W początkach XX wieku należały one do Karola Ehlersa, który w 1928 roku przekazał je córkom: Rostki - pani Uhse, resztówkę w Wysokiej Kępie - pani Heldbusch. Według powszechnego spisu ludności z 17 maja 1939 roku Talki, wraz z Rostkami i Wysoką Kępą, miały 448 mieszkańców i zajmowały obszar 1189,9 ha. Urzędowo zwały się Talken, Rostki - Adlig Rostken, Wysoka Kępa - Rostken-Seehof. We wsi stał młyn mechaniczny. Był to obiekt niewielki, działał wszakże jeszcze przez wiele lat po wojnie. Po roku 1970 przestano z niego korzystać.

Zdjecie Zdjecie Zdjecie

Szkołę po przerwie powojennej otwarto tu 1 września 1946 roku. Uczęszczało wtedy do niej 37 uczniów. W roku szkolnym 1952/1953 szkoła stała się siedmioklasowa. Było wtedy 97 uczniów i 3nauczycieli. W 3 lata później dodano 4 nauczyciela, a w roku 1966/1967 piątego, a to w związku z uruchomieniem klasy ósmej. Jednocześnie wzniesiono dla szkoły nowy budynek, tak zwaną tysiąclatkę, która działa do dnia dzisiejszego. W roku szkolnym 1974/1975 szkoła w Talkach, razem ze swoją filią w Radziach, miała 237 uczniów i 10 nauczycieli.

Zdjecie Zdjecie Zdjecie

W latach 1954-1972 Talki były siedzibą Gromadzkiej Rady Narodowej, następnie zaś podlegały administracyjnie Urzędowi Gminy w Wydminach. W roku 1970 wieś składała się z 58 budynków mieszkalnych stojących w zabudowie skupionej. Miała 387 mieszkańców i należały do niej 44 gospodarstwa o łącznej powierzchni 356 ha. Prócz tego przy wsi znajdowały się państwowe gospodarstwa rolne (Pamry, Rostki). Według spisu wieś miała elektryczne oświetlenie ulic i sieć wodociągową długości 700 m, nadto zaś klub, świetlicę, bibliotekę i punkt biblioteczny, boisko sportowe, urząd pocztowy, aptekę, punkt zdrowia, punkt weterynaryjny, międzykółkową bazę maszynową, agronomówkę, remizę strażacką, sklep wielobranżowy, sklep z artykłami przemysłowymi, zakład remontowo-budowlany i wspomniany wyżej młyn. We wsi działały też kółko rolnicze i spółka wodnomelioracyjna.

Zdjecie Zdjecie Zdjecie
Strona główna | Wydarzenia | Historia | Galeria | Okolice | Mazury | Księga gości
Copyrights 2006-2017 by . All rights reserved.