Talki - piękno przyrody, mazurski spokój

Pojezierze Mazurskie jest znane przede wszystkim jako Kraina Tysiąca Jezior. Jednak nie każdy wie, że Zielone Płuca Polski to oprócz przejrzystych jezior, malowniczych rzek i zielonych lasów, to także miejsce gdzie można zobaczyć interesujące zabytki, skorzystać z nietypowych atrakcji i zwiedzić Rezerwaty Przyrody. Co ważne, na Mazurach jest też duża ilość szlaków turystycznych, zarówno pieszych, rowerowych, jak też żaglowych i kajakowych. Poniższa strona ma udowodnić, że na Mazurach nie ma czasu na nudę.

Galindia - mazurski Eden

Galindia, położona na półwyspie nad Jeziorem Bełdany to niezwykły ośrodek turystyczny założony przed laty przez psychoterapeutę Cezarego Kubackiego. Osada ta przyciąga rzesze gości swoim niepowtarzalnym klimatem, gdyż próbuje nawiązać do tradycji plemienia Galindów zamieszkujących od V wieku p.n.e. do XII wieku obszar Wielkich Jezior Mazurskich. Ośrodek składa się nie tylko z hotelu, restauracji i pensjonatu, ale również nietypowych budowli jak: pieczary, termy, lochy demonów, studnie głodowe, uroczyska leśne, rytualny krąg kamienny czy skansen i labirynt Galindów. Wśród rzeźb galindzkich bóstw, w stylizowanych wnętrzach ośrodka a także wokół ogniska odtwarzane są na życzenie turystów obrzędy Galindów. Co ciekawsze goście nie są w tych imprezach biernymi widzami, ale autentycznymi współuczestnikami przebranymi w kostiumy nawiązujące do strojów sprzed setek lat. Galindia jest oazą ciszy, nie ma tu miejsca na łodzie motorowe i skutery wodne. Plany przewidują jeszcze większą izolację i dostępu do Galindii będzie bronił most zwodzony.

Zobacz więcej na oficjalnej stronie: www.galindia.com.pl

Galindia Galindia Galindia Galindia

Giżycko - miasto szczególnie uwielbiane przez żeglarzy

Giżycko leży na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich, pomiędzy jeziorami Niegocin i Kisajno i jest miastem typowo turystycznym. W sezonie letnim nie sposób się tu nudzić. Miasto oferuje aktywny wypoczynek w postaci rejsów statkiem, windserfingu, spływów kajakowych i wiele innych atrakcji. Giżycko może pochwalić się także wyjątkowymi zabytkami. Należy do nich przede wszystkim XIX-wieczna Twierdza Boyen, która stanowiła niegdyś główne ogniwo w łańcuchu umocnień zamykających od wschodu dostęp na teren państwa pruskiego. W Giżycku, na Kanale Łuczańskim znajduje się także jedyny w Polsce i jeden z dwóch w Europie, wciąż czynny Most Obrotowy. Niewątpliwą atrakcją są także koncerty organowe odbywające się w kościele Ewangelickim w Giżycku. Okolice miasta są bogate w malownicze szlaki kajakowe, ścieżki rowerowe, oraz liczne Rezerwaty Przyrody.

Zobacz więcej na temat Giżycka: www.gizycko.turystyka.pl, www.gizycko.um.gov.pl

Giżycko Gizycko Giżycko Giżycko

Kanał Augustowski - zabytek polskiej techniki

Kanał jest bezcennym, unikatowym w skali europejskiej dziełem budownictwa wodnego z pierwszej połowy XIX wieku. Obecnie trwają starania o wpis Kanału Augustowskiego na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO. Ta wodna arteria miała niegdyś połączyć Wisłę z Niemnem, poprzez rzeki: Narew, Biebrzę, Nettę i Czarną Hańczę. Pomimo wspaniałych planów, z powodu wycofania Prus z wojny celnej w 1825 roku oraz rozwinięcia sieci połączeń kolejowych, kanał nie został ukończony i stracił swą rangę. Stał się za to trasą lokalną, służącą do spławu drewna. Ponieważ miał podrzędne znaczenia, prowadzono tylko nikłe modernizacje i ulepszenia. Dlatego też przetrwał do czasów współczesnych w prawie niezmienionej formie. Jego długość, od śluzy Dębowo nad Biebrzą do śluzy Niemnowo na Białorusi, wynosi 102 km. Na kanale augustowskim wybudowano 18 śluz i 23 upusty z czego 14 śluz znajduje się na terytorium Polski i aż dziewięć posiadają oryginalną XIX - wieczną konstrukcję. Dzięki śluzom Kanał Augustowski pokonuje ogółem 54-metrową różnicę poziomów. Kanał Augustowski jest bardzo znanym szlakiem kajakowym, a przeprawy przez śluzy mogą dostarczyć licznych atrakcji.

Kanal Kanal Kanal Kanal

Piramida w miejscowości Rapa

Pomysł stworzenia piramidy pochodzi od właściciela majątku w Rapie, barona Friedricha von Fahrenheida, który fascynował się światem Starożytnego Egiptu. Budowla o wysokości prawie 16 metrów powstała w 1811 roku i do roku 1849 pochowano w niej 7 członków rodziny Fahrenheidów. Zmumifikowane ciała, zachowane w niewiarygodnie dobrym stanie do dziś znajdują się wewnątrz budowli i można je dostrzec przez otwory okienne. Wybór miejsca budowy piramidy nie był przypadkowy. Jest to miejsce o wielkiej koncentracji pozytywnego promieniowania, przecinają się tutaj trzy linie silnego promieniowania geomantycznego łączące najsilniejsze miejsca mocy na Ziemi. Pozytywne promieniowanie jest wzmacniane w piramidzie przez odpowiedni kształt sklepienia wewnętrznego pod kątem 51°52',tak jak w piramidach egipskich. Ciekawostką jest fakt, iż pomimo gęstego lasu wokół piramidy w jej pobliżu oraz w środku nie ma żadnych insektów. Miejsce to z niewiadomych przyczyn omijają wszystkie muchy, komary, mrówki i pająki.

Piramiada Piramiada Piramiada Piramiada Piramiada

Suwalski Park Krajobrazowy

Jest to najstarszy w Polsce park krajobrazowy. Teren ten jest chroniony przede wszystkim ze względu na rzeźbę terenu. Jej wyjątkowość polega nie tylko na niepowtarzalności form ukształtowania lecz na ich niezwykłej różnorodności, skoncentrowanej na niewielkim obszarze i ich wyrazistości. Na terenie Parku znajdują się 22 malownicze jeziora. Największe z nich, jezioro Hańcza jest równocześnie najgłębszym jeziorem w Polsce i ma głębokość dochodzącą do 112 m. Przez park przepływają także dwie rzeki: bystra i z wartkim nurtem Czarna Hańcza, oraz spokojnie płynąca Szeszupa. Na terenie parku istnieją trzy rezerwaty przyrody: Jezioro Hańcza, Głazowisko Łopuchowo oraz Głazowisko Bachanowo nad Czarną Hańczą. Do ciekawostek kulturowych Suwalskiego Parku należy wieś Wodziłki zamieszkała przez staroobrzędowców - uciekinierów z carskiej Rosji, którzy na tych terenach znaleźli schronienie przed prześladowaniami religijnymi. Przez teren S.P.K. przebiegają liczne szlaki turystyczne, dodatkowo zostały wytyczone specjalne ścieżki przyrodnicze. Specjalnie dla zwiedzających zostały ustawione platformy i wieże widokowe z których rozciąga się przepiękne widoki.

Oficjalna strona Suwalskiego Parku Krajobrazowego: www.spk.org.pl

SPK SPK SPK SPK

Szlak rzeki Krutyni

Rzeka Krutynia jest jednym z najpiękniejszych i najbardziej popularnych szlaków kajakowych w Polsce. Mianem Krutyni określa się powszechnie cały szlak wodny składający się z kilkunastu jezior połączonych krótkimi rzekami. Na poszczególnych odcinkach rzeka przybiera jednak różne nazwy m.in. Babięcka Struga, Spychowska Struga i Krutynia. Szlak rzeki Krutyni od jeziora Warpuńskiego do jeziora Bełdany wynosi 116,5 km. Szlak prowadzi przez Puszczę Piską oraz Mazurski Park Krajobrazowy i jest niezwykle zróżnicowany krajobrazowo. Linia brzegowa jest urozmaicona - raz są to zalesione wzgórza, innym razem łąki i rozlewiska. Tereny przez które przepływa Krutynia posiadają bogatą florę i faunę. Spływy kajakowe rzeką można rozpocząć i zakończyć w dowolnym miejscu, umożliwiają to liczne wypożyczalnie sprzętu wodnego. Na szlaku znajduje się wiele punktów obsługi ruchu turystycznego (sklepy, pola biwakowe, bary) a także atrakcje, takie jak młyn, klasztor, cerkiew starowierców, śluza i mosty.

Krutynia Krutynia Krutynia Krutynia

Wiadukty na starej linii kolejowej

Najwyższe i najbardziej znane wiadukty na nieczynnej linii kolejowej Gołdap - Żytkiejmy (31km), łączącej Prusy Wschodnie z Królewcem, znajdują się w Stańczykach, na skraju Puszczy Romnickiej. Mosty są jednymi z najwyższych w Polsce, mają wysokość 36m. Konstrukcja żelbetowa, pięcioprzęsłowa zbudowana została około 1910 roku. Filary ozdobione są elementami wzorowanymi na rzymskich akweduktach w Pont du Gard, stąd inna nazwa "Akwedukty Puszczy Rominckiej". Na trasie kolejowej Gołdap-Żytkiejmy znajduje się więcej interesujących konstrukcji mostowych. Do najciekawszych i jednocześnie mało znanych należą wiadukt kolejowy w Kiepojciach oraz odległe o kilkaset metrów na zachód dwa bliźniacze mosty nad rzeką Błudzią. Ciekawostką jest, że trasa była jednotorowa, tory zostały więc położone tylko na jednym z mostów, natomiast drugi most powstał z powodów strategicznych, na wypadek gdyby jeden wysadzono w czasie wojny. W 1945 roku wycofująca się Armia Czerwona rozebrała tory na całej trasie i tak jest do dziś. Obecnie Stańczyki to najlepsze i najpiękniejsze miejsce w Polsce do skoków bungy i skoków wahadłowych.

Mosty Mosty Mosty Mosty

Wigierski Park Narodowy

Wigierski Park Narodowy położony jest na północnym skraju Puszczy Augustowskiej, największego zwartego kompleksu leśnego na niżu Europy, z czego sam Park zajmuje obszar 15 tysięcy hektarów. Prawie cały obszar WPN leży w środkowej części dorzecza rzeki Czarna Hańcza, dopływu Niemna. To przede wszystkim wody powierzchniowe znajdujące się na terenie Parku decydują o jego pięknie, charakterze krajobrazu i unikatowej wartości przyrodniczej. Pozostałością po zlodowaceniach są aż 42 jeziora o różnym kształcie, powierzchni i głębokości, których łączna powierzchnia wynosi ponad 28 km kwadratowych. Flora Parku jest bardzo bogata, wśród rosnących tam roślin aż 75 objętych jest ochroną gatunkową, w tym jeden gatunek, kanianka lnowa, uznany za wymarły w naszym kraju. Wśród fauny, najbardziej charakterystycznym gatunkiem, będącym symbolem WPN jest bóbr. Zaobserwowano tutaj 195 gatunków ptaków, głównie wodno-błotnych, oraz rzadkie gatunki kręgowców, ryb i płazów. Park jest obszarem udostępnionym dla różnorodnych form turystyki. W tym celu wyznaczone i urządzone zostały szlaki lądowe o łącznej długości 190 km dla turystyki pieszej i rowerowej oraz wyznaczone jeziora i rzeki do uprawiania turystyki wodnej. Turystyka na szlakach turystycznych Parku może się odbywać przez cały rok od świtu do zmierzchu.

Oficjalna strona WPN: www.wigry.win.pl

WPN WPN WPN WPN WPN

"Wilczy Szaniec" w Gierłoży - była kwatera Hitlera

W Europie istniało kilka kwater głównych Wodza Trzeciej Rzeszy. Większość wojennych kwater, tak jak Wilczy Szaniec, znajdowało się w oddaleniu od dużych miast, wewnątrz dużych kompleksów leśnych, otoczonych jeziorami i bagnami co ułatwiało ukrycie przed oczami pilotów i prawie niemożliwy dostęp lądem. Jesienią 1940 roku pod pozorem budowy zakładów chemicznych "Askania" w Gierłoży rozpoczęto budowę kwatery, której teren został podzielony na trzy strefy bezpieczeństwa, łącznie około 250 ha. Jako ciekawostkę można wspomnieć, że schron Hitlera miał ściany grubość 7m i strop grubości 8m, dzięki czemu był odporny na wszelkie uderzenia pocisków. Oprócz tego zlokalizowano tu centrale łączności, biuro prasowe, budynki ochrony i specjalnie dla Hitlera kino i herbaciarnie. To właśnie w Wilczym Szańcu 20 lipca 1944 roku miał miejsce słynny, nieudany zamach na Wodza Trzeciej Rzeszy, po którym Hitler opuścił to miejsce. Na skutek ofensywy rosyjskiej, rozpoczętej 12 stycznia 1945 roku, 24 stycznia Niemcy dokonali zniszczenia kwater detonując potężne ładunki wybuchowe. Od 1959 roku cały teren jest dostępny do zwiedzania dla turystów. Kwatera, zwana po niemiecku WOLFSCHANZE jest jednym z najciekawszych zabytków fortyfikacyjnych na terenie północno-wschodniej Polski.

Wilczy Szaniec Wilczy Szaniec Wilczy Szaniec Wilczy Szaniec

Dużo więcej ciekawych miejsc na Mazurach zobaczysz na stronie: www.mazury.info.pl.

Największe atrakcje turystyczne oraz mapę najciekawszych miejsc w Polsce można zobaczyć na stronie www.atlaso.pl.


Strona główna | Wydarzenia | Historia | Galeria | Okolice | Mazury | Księga gości
Copyrights 2006-2017 by . All rights reserved.